Capítol La programación didáctica en la enseñanza del Dibujo: Artes plásticas
RESUM CAPíTOL

En el disseny d’un currículum s’han de tenir en compte les característiques i singularitats de l’alumnat, dels docents, de l’entorn i de cada matèria. En aquest capítol s’analitzen algunes de les singularitats que presenten els ensenyaments artístics en els seus objectius, continguts i criteris d’avaluació, i que s’han de tenir en compte en el moment de fer una programació didàctica. També es pretén ajudar els futurs docents en l’organització i el disseny de les unitats didàctiques que es duran a terme a l’aula.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Tracta diversos complements disciplinaris com ara el coneixement de la normativa i l’organització institucional, l’anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, el present i la seva perspectiva de futur, el disseny d’un model de programació didàctica amb recursos metodològics, i les estratègies d’ensenyament-aprenentatge. També s’incorporen l’anàlisi i la concreció del currículum de les matèries d’Educació plàstica i visual en educació secundària obligatòria i de Dibuix tècnic al batxillerat, així com l’anàlisi i el desenvolupament dels nous aportaments educatius que faciliten l’adquisició de les competències bàsiques, pròpies als ensenyaments artístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE