Capítol La programación en música
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es fa una breu reflexió sobre els aspectes bàsics que determinen l'elaboració de la programació de música. Amb aquesta reflexió no es pretén fer una exposició teòrica i detallada sobre la programació, sinó recordar algunes qüestions que entenem que són bàsiques i que s'han de tenir en compte en el seu procés d'elaboració, com ara els objectius, l'organització dels continguts, la tipologia de les activitats i les estratègies metodològiques. També s'hi aborda la importància de l'avaluació com a motor del canvi, entre d'altres.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre

El «fer» música constitueix la base sobre la qual s’assenta l’observació, el descobriment, la experimentació, la manipulació, la interpretació, l’acompanyament, la improvisació, l’adquisició de coneixements i experiències i l’anàlisi d’aquestes. Per això, la disponibilitat d’una oferta rica, variada i àmplia d’activitats es convertirà en una aliada inestimable en el desenvolupament de les accions d’ensenyament i aprenentatge.

El llibre ofereix una bateria d’activitats i jocs organitzats per edats i basats en els blocs sobre els quals s’estructura el currículum de primària: escolta, interpretació, creació i dansa.


Llibre disponible per capítols
INDICE