Resum del llibre

En un moment en què tots els currículums moderns parlen de connectar la matemàtica a la realitat quotidiana i altres competències, és bo reflexionar sobre allò que és específic de les relacions entre la competència artisticocultural i la matemàtica.

Si bé aquest llibre aporta més reflexions sobre la pintura, no es deixa de banda l’arquitectura, el disseny, els mapes, l’ús de les TIC, l’escultura i la música. Es respira a Pitàgores, Barents, Durero, Leonardo da Vinci i Ghyka, però també a Rafel, Botero, Dalí, Oldemburg, Borrás, Van der Lan, Le Corbusier i molts altres artistes. Es decideix parlar de proporcions des del que és geomètric i numèric, perquè és un tema recurrent i fecund en aquesta connexió entre el que és artisticocultural i matemàtic, que ha apassionat a tota la humanitat.