Article La proposta pedagògica.
RESUM ARTICLE

Aquest monogràfic pretén aportar pistes de reflexió i anàlisi sobre com es pot elaborar la ½proposta pedagògica+ que, segons la legislatura educativa actual, cada centre ha de desenvolupar per al curs 2008-2009.FORMATS DISPONIBLES
1.49 €