Article La querella dels mètodes: un final per decret.
RESUM ARTICLE

La discussió sobre els mètodes per a ensenyar a llegir ha entrat en una nova etapa, en haver-se adoptat decisions des del poder polític que afavoreixen uns mètodes determinats i en proscriuen uns altres. L'article examina la situación als Estats Units després de les conclusions del National Reading Panel, la del Regne Unit amb l'informe Rose i les aportacions del ministre d'Educació francés G. de Robien. Es pot trobar un seguit de coincidències en els tres països que pretenen encarrilar l'ensenyament inicial de la llengua escrita pels mètodes sintètics fònics o sil·làbics. Després de l'anàlisi de la informació recollida, s'hi reflexiona sobre les diverses dimensions del problema i sobre les tendències que s'hi detecten, que no són esperançadores per a qui no se situe en la línia única del discurs dominant en aquests països.

AUTORS
Barrio Valencia, J. Lino


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
OPINIÓ
RESSENYES