Capítol La Química en el bachillerato: por una química en contexto
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol considera breument l’evolució de l’ensenyament de química en les últimes dècades, i presenta i analitza el currículum de química del batxillerat a Espanya, a través d’una anàlisi dels continguts i els criteris d’avaluació i d’una valoració de la importància concedida als continguts des de la perspectiva Ciència, Tecnologia, Societat (CTS) i al treball pràctic indagatiu. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE