Article La quotidianitat va a l'escola a l'Uruguay.
RESUM ARTICLE

L'experiència que es presenta a continuació és el fruit de converses amb mestres de Montevideo. A partir de la tasca en tallers, es reflexiona sobre la importància que té fer incidència en l'educació del consumidor a les aules.

AUTORS
Píriz Bussel, Silvia
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Educació i consum
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL