Capítol La recherche en tant qu'outil de formation des enseignants
RESUM CAPíTOL

El capítol aborda la temàtica de la investigació docent, entesa com una eina de gran utilitat per a la formació docent i la millora de la pràctica. S’exposen alguns dels mètodes de recerca més rellevants en l’àmbit de l’educació, així com les pautes per al disseny d’una investigació. Seguidament es detallen les fases, els processos i els instruments per a la seva elaboració i aplicació. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE