Capítol La regulación del proceso de composición escrita en grupo: análisis de la utilización de pautas de revisión
RESUM CAPíTOL

L’avaluació formativa com a regulació del procés de composició escrita en relació amb el procés d’aprenentatge i ensenyament és el tema que tracta aquest capítol. Es presenta una investigació sobre l’avaluació formativa en l’àrea de composició escrita, que s’inscriu en un dels àmbits propis de la didàctica de la llengua: la comprensió de com aprenen a escriure els alumnes a l’aula. L’objectiu és conèixer la incidència dels instruments d’avaluació formativa en el procés d’escriptura, a través de l’anàlisi de l’ús que fan els alumnes de les pautes de revisió.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE