Capítol La relación con la familia
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla de la família de l’alumne amb trastorn de l’espectre autista: com s’aprèn a escoltar les famílies i les seves inquietuds i a construir una visió compartida, coneixent més bé les expectatives, els suports, el context i les preocupacions de la família. Així mateix, es fa un èmfasi especial en la importància del suport personal, escolar i social per a aquestes famílies. Es duen a terme diferents aportacions relacionades amb l’actitud del mestre davant les famílies i la visió global des del centre educatiu. En aquest sentit, es remarca la importància d’una bona i constant comunicació entre els mestres i les famílies.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Pretén ajudar els docents a saber quines són les potencialitats i necessitats d'aquests alumnes, tenint en compte les dificultats que el trastorn els genera en la seva manera d'aprendre i relacionar-se. S'hi aporten recomanacions, suggeriments i estratègies per dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir la seva màxima integració personal i social possible. Així mateix planteja també una intervenció global en collaboració amb la família i altres professionals que atenen aquests alumnes fora del context escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE