Capítol La relación con las familias
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda amb deteniment les relacions amb les famílies a l’escola infantil de 0 a 3 anys. En molts casos, és la primera vegada que es produeix una separació de l’infant dels seus vincles afectius familiars estables per incorporar-se a una situació de socialització estructurada, i es tracta de la primera experiència educativa del nucli familiar. Necessàriament ens preguntem com són les famílies i què s’ha de tenir en compte des de l’escola per gestionar amb encert la relació escola-família i potenciar, així, l’èxit educatiu.FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El llibre presenta des de les bases ètiques que permeten afrontar la responsabilitat d’educar nens i nenes en els seus primers tres anys de vida, fins als principis de la bona direcció i gestió aplicats a l’escola 0-3. També presenta una revisió dels principis normatius que regulen les escoles 0-3, el tema important del lideratge, consells per orientar l’escola cap a una millor qualitat, guies per conduir la imprescindible relació família-escola i models d’actuació en la resolució de conflictes. Tot i que en les darreres dècades s’ha escrit molt sobre direcció escolar, el cert és que l’escola 0-3 ha quedat relegada, fins ara, d’aquesta important disciplina. Aquesta obra vol sortir al pas d’aquesta manca de recursos teoricopràctics de referència a l’escola 0-3, i aportar alguns fonaments sòlids que ajudin a millorar la direcció de l’escola 0-3.

Llibre disponible per capítols
INDICE