Capítol La secuencia didáctica como metodología para la enseñanza y el aprendizaje del discurso oral formal
RESUM CAPíTOL

L’objectiu de l’ensenyament i l’aprenentatge del discurs oral formal és aconseguir que els estudiants desenvolupin al màxim la seva competència comunicativa oral en situacions formals. Amb aquesta finalitat, el professorat ha de prendre decisions sobre què ha d’ensenyar i com ho pot fer a les aules, de manera que els estudiants millorin tant el procés de construcció com la producció de discursos adequats a la diversitat de situacions formals. Aquest capítol presenta les característiques de la seqüència didàctica (metodologia adient per a l’ensenyament i aprenentatge del discurs oral formal), i mostra un model centrat en la planificació del discurs i l’estructura que ha de seguir.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €