Capítol La secuencia formativa
RESUM CAPíTOL

Les bases per definir la seqüència formativa interna de cada unitat didàctica s’extreuen de les decisions preses en el disseny formatiu: els aspectes generals de la metodologia i l’avaluació, el disseny de continguts, la manera d’interrelacionar els blocs i els components, i el disseny de la interacció pel que fa a quines activitats apareixeran i com cal mediar les relacions entre els agents interventors en un curs. Aquests aspectes incideixen directament en la formulació de les seqüències didàctiques. Aquest capítol mostra les tasques que s’han de dur a terme per fer una seqüència formativa.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €