Capítol La semipresencialidad o blended-learning
RESUM CAPíTOL

La semipresencialitat o blended-learning consisteix en una combinació de diferents modalitats d’ensenyament per donar una resposta eficient a les necessitats formatives d’un grup de persones, tenint també en compte la naturalesa dels continguts, el temps disponible, els recursos a l’abast, etc. En aquest marc, cada modalitat aporta al programa formatiu el que la fa més rellevant o més eficient, i cada modalitat es veu, a més, potenciada per l’aportació de l’altra. La semipresencialitat, tal com es mostra en aquest capítol, es pot abordar des de diferents perspectives: curricular, metodològica, organitzativa...    FORMATS DISPONIBLES
3,99 €