Article La setmana del Medi.
AUTORS
/ Cruset Ballart, Beatriu / Monfort Angles, Xavier / Casadevall Casademunt, Dolors / Alberti Serra, Isabel / Casamitjana Ribas, Dolors / Rospir Bosque, Eduardo
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: De l'escola especial a l'escola inclusiva
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL