Capítol La situación de la convivencia en los centros educativos de secundaria
RESUM CAPíTOL

El capítol presenta els principals resultats de la investigació Conflicte i convivència als centres educatius de secundària, duta a terme a Galícia els anys 1998-2002. L’objectiu principal de la investigació és analitzar la percepció que té el professorat i l’alumnat d’educació secundària obligatòria sobre diferents dimensions de la relació conflicte i convivència, centrant-se en diferents àmbits d’aquesta relació en els dos protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge: el professorat i l’alumnat. Un cop desenvolupats els objectius, continguts i mostra de la investigació, s’exposen les conclusions que resulten més interessants sobre la temàtica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Una reflexió crítica i a la intervenció global sobre un tema essencial per al nostre model educatiu i social, al mateix temps que intenta demostrar que educar per a la convivència des de criteris democràtics és possible i necessari. Indaga en els marcs i els continguts de la pedagogia de la convivència i en els factors disgregadors d’aquesta. Es presenten, des d’una perspectiva global i integrada, diverses propostes per als diferents àmbits del centre educatiu. També es tracta l’experiència de la posada en marxa del servei de mediació en un centre de secundària.I per últim, parla del paper de les famílies en l’educació per a la convivència. 

Llibre disponible per capítols
INDICE