Article La televisió com a realitat sociocultural.
RESUM ARTICLE

Podem imaginar la nostra vida actual sense televisió? Podem imaginar sense televisió la nostra cultura? És evident que no. I segurament és també evident per a tothom que la televisió representa una mutació civilitzatòria, accentuada per altres tècniques comunicatives com ara la informàtica. Els professionals de l'educació estan obligats a prendre nota d'aquesta novetat i intentar treure'n totes les conseqüències que puguin afectar la seva tasca. Per començar, els aparells de televisió són avui artefactes omnipresents, almenys a les societats industrialitzades. Això confereix a la televisió el carácter d'instrument universal de circulació de missatges, que configura un món simbòlic àmpliament compartit. La importància del fenomen invita a reflexionar sobre alguns punts. Aquest article només pretén plantejar unes breus reflexions que ajudin a contextualitzar aquest mitjà de difusió massiva en diversos aspectes de la vida social.

AUTORS
Bretones i Esteban, M.Trinitat / Sempere Carreras, Joaquim


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES