Capítol La textualización o escritura del primer borrador
RESUM CAPíTOL

La producció del text escrit, tema central d’aquest capítol, constitueix la fase central de la seqüència didàctica. Textualitzar és escriure textos amb sentit, que reconeguin el context social en què s’inscriuen, que s’adeqüin a la intenció comunicativa, als destinataris i al gènere triat. L’objectiu d’aquesta fase és l’escriptura del text (esborrany) on es desenvolupa l’esquema de contingut i s’apliquen les característiques formals i les regularitats textuals pròpies dels textos expositius en diferents nivells. Així mateix, es proposen unes quantes activitats que serviran per guiar l’alumnat en aquest procés.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula