Article La traducció en el món dels acudits Un recurs didàctic
RESUM ARTICLE

La traducció no s’utilitza gaire com a recurs didàctic a l’escola, però, presa com a mitjà per fomentar la reflexió sobre la llengua, pot donar molts beneficis. Els acudits tampoc no entren amb facilitat a les aules, malgrat que són una escola informal de llengua que val la pena aprofitar. Proposem la trobada entre el món dels acudits i el de la traducció com a font d’informació del desenvolupament lingüístic d’infants i joves, a més de com a recurs didàctic divertit que impulsa les habilitats metalingüístiques. Al present article, hi examinem les definicions del mot traducció que el corpus CesCa ens ofereix per conèixer la idea de traducció dels participants i hi analitzem les traduccions imperfectes que ens ofereix l’apartat d’acudits del mateix corpus, per veure què es pot aprendre a partir dels problemes que planteja la traducció d’acudits.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €