Capítol La tutoría es una pieza fundamental dentro del sistema de orientación y un recurso al servicio de una educación de calidad
RESUM CAPíTOL

Per posar en marxa l’acció tutorial cal conèixer el seu sentit dins del sistema d’orientació, les seves finalitats específiques i les funcions que la desenvolupen, així com les qualitats i actituds que ha de reunir el tutor per exercir adequadament totes les tasques que té encomanades. Aquest capítol parla de tot això i també inclou exemples pràctics sobre el tema.



FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE