Capítol La utilización de instrumentos diversos puede mejorar la evaluación
RESUM CAPíTOL

Qualsevol aprenentatge preveu diversos tipus d’objectius. Per això cal que els instruments de recollida d’informació siguin múltiples i variats, així com les estratègies per analitzar els processos de regulació. En aquest capítol veurem que els instruments són mitjans per avaluar i, quan la seva finalitat és formativa, per aprendre. No només serveix per identificar què se sap, sinó, sobretot, per reflexionar sobre el coneixement que es té i prendre decisions de canvi si són necessàries.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aborda de manera rigorosa el tema de l’avaluació i ho fa amb la intenció de millorar la qualitat de l’ensenyament. D’estructura clara, el llibre ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola, acceptant que «ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables». Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · Per què pensar que el principal objectiu de l’avaluació és mostrar els resultats de l’aprenentatge i, en canvi, no pensar-hi com l’activitat que impulsa aquest aprenentatge i en millora la qualitat? · Per què transmetre als alumnes la idea que els errors són «quelcom dolent» que ha d’ocultar-se i, en canvi, no transmetre’ls que aprendre és superar els errors i, per tant, que és bo expressar-los? · Per què continuar creient que les proves amb preguntes de resposta tancada ens donen una informació més objectiva de l’aprenentatge que les preguntes de resposta oberta? · Per què no pensar en les proves d’avaluació externa com a bons instruments per orientar el nostre treball a l’aula i deixar de creure que només són instruments de control sense cap utilitat?

(fes clic per ampliar)

Llibre disponible per capítols
INDICE