Capítol La valoración de factores e indicadores de vulnerabilidad, riesgo o maltrato
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol abordarem la importància de conèixer els aspectes sociofamiliars que afecten la vida d’un alumne concret, no sols per comprendre la seva situació sinó, molt especialment, per evitar que resulti estigmatitzat i, si cal, protegir-lo. En la descripció d’aquesta situació és tracta de particularitzar, flexibilitzar i responsabilitzar-se d’afavorir unes condicions que garanteixin el benestar i la seguretat d’aquell alumne. Per això tractarem la importància d’analitzar i interpretar els factors que incideixen en l’alumne, la seva família i el seu context social, proporcionant algunes pistes que ens ajudin a valorar el nivell de risc i mostrant les conseqüències que puguin derivar d’una actitud d’inhibició per part del professional, davant de la situació de dificultat o risc en què viu un alumne concret.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE