Capítol La vida cotidiana
RESUM CAPíTOL

Un dels pilars de la metodologia a l’aula de 2 anys és com s’han d’organitzar les rutines de la vida quotidiana, des d’un enfocament d’autonomia personal. Un dels principals objectius de l’escola infantil és que aprenguin a fer les coses per si mateixos, no simplement que mengin, es rentin o dormin. Dels 2 a ls3 anys els nens i nenes aconseguiran incrementar el seu grau d’autonomia; per tant, des d’aquest enfocament educatiu, en aquest capítol s’analitzaran les principals rutines diàries: la higiene, el menjar, la migdiada i el vestir-se i desvestir-se.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre proposa una metodologia per a educadors i mestres de les aules de 2 a 3 anys basada en quatre puntals: el disseny de l'ambient (aula, espais comuns, mobiliari, materials, etc.); les relacions personals (amb les famílies, entre iguals, amb cada nen i nena); la vida quotidiana i, finalment, l'organització d'activitats que combinin el petit grup amb el joc lliure dels nens i nenes (joc simbòlic, joc de construcció, la rotllana, taller de plàstica, psicomotricitat, etc.). L'autora considera que el joc ha d'ocupar un lloc primordial i que les activitats en petit grup permeten una atenció individualitzada i una resposta millor a les característiques d'aquestes edats.

Llibre disponible per capítols
INDICE