Capítol La vivencia emocional de la infancia
RESUM CAPíTOL

El benestar és fonamental per créixer, per desenvolupar-se, per aprendre. Quan els nens i les nenes van a l’escola, no deixen a la porta els seus sentiments; per això els educadors i educadores han de saber interpretar les seves emocions i treballar amb elles com a aliades. Durant la primera infància aquest exercici és primordial perquè els més petits arribin a assolir la seva autonomia a partir de vivències emocionals que puguin experimentar amb la pràctica quotidiana. Aquest capítol ofereix als educadors les pautes necessàries per dur a terme activitats quotidianes que fomentin el creixement emocional dels nens i les nenes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

Llibre disponible per capítols
INDICE