Recursos Laboratorio Mobile Learning


Laboratorio Mobile Learning
Resum del recurs

Vídeo de la proposta pedagògica "Mi móvil al Servicio de la comunidad: aprender y compartir"


Descripció del recurs

En aquest vídeo es presenta la iniciativa "Mi móvil al servicio de la comunidad: aprender y compartir", una proposta pedagògica dirigida a alumnes de 3r i 4t d'ESO amb dificultats d'integració o d’aprenentatge, i que consisteix en el disseny de projectes d'aprenentatge-servei amb l'ús de smpartphones i tablets.


Tal i com s'explica al vídeo, aquest projecte s'ha basat en la localització dels continguts, el que ha permès abordar les unitats didàctiques a treballar tenint en compte el context més proper a l'escola. A més, e
ls principals resultats obtinguts indiquen un augment en la proactivitat i motivació de l'alumnat, obtenint opinions molt positives dels participants i professors dient que voldrien fer servir més aquest tipus d'eines a l'aula.

Per saber més sobre el tema, podeu consultar l'article "El móvil y el aprendizaje más allá del aula Hacia la implicación activa de nuestro alumnado" del n.11 de la revista Aula de Secundaria. Clic aquí.