Article L'activitat metalingüística durant una tasca de segmentació d'un text en paraules a segon de primària.
RESUM ARTICLE

L'article presenta els resultats d'un estudi que tenia com a objectiu principal observar mostres d'activitat de reflexió sobre la llengua durant la realització d'una tasca de segmentació d'un text en paraules, per part de nens de segon curs de primària.

AUTORS
Gil Juan, Maria Rosa / Bigas i Salvador, Montserrat


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €