Capítol Las actividades de escritura en las áreas curriculares no lingüísticas
RESUM CAPíTOL

Les investigacions fetes en relació amb l’activitat de l’escriptura han afavorit canvis en la concepció de què és escriure i com s’aprèn a escriure. Des d’aquesta perspectiva de l’activitat d’escriptura cal replantejar-se l’ensenyament-aprenentatge del llenguatge i també pel que fa a la resta de les àrees del currículum escolar. Aquest capítol parla d’això, centrant-se en el procés de composició de textos escrits com a procés de construcció de coneixements. Igualment, s’aborden temes com el llenguatge oral, el llenguatge escrit o els coneixements de l’escriptor, insistint especialment en la importància de la situació discursiva (el procés d’escriptura, el discurs expositiu...). També inclou un complet annex amb la descripció dels objectius i accions dels projectes.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Este libro ofrece experiencias y propuestas de secuencias didácticas para aprender a escribir. La selección ha tenido en cuenta criterios referidos a la diversidad de géneros y a los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria obligatoria y bachillerato). Dar sentido a las actividades de escribir y de aprender a escribir y centrar la atención en contenidos de aprendizaje que interesen especialmente en cada situación es importante en todos los niveles. No es una opción arbitraria de enseñanza, sino que tiene sus raíces en las teorías que contemplan la actividad humana vinculada a las finalidades que se propone y que son las que le dan sentido.

Llibre disponible per capítols
INDICE