Llibre Las ciencias en la escuela Teorías y prácticas
COL·LECIONS: Claves para la Innovación Educativa
EAN: 84-7827-278-X
AUTORS
Català Agras, Mireia / Cubero Pérez, Rosario / Díaz de Bustamante, Joaquín / Feu Vidal, M. Teresa / García de la Torre, Enrique / García Díaz, José Eduardo / Jiménez Aleixandre, Mª Pilar / Pedrinaci Rodríguez, Emilio / Pujol Vilallonga, Rosa M. / Sanmartí Puig, Neus / Sequeiros Sanromán, Leandro / Solsona Pairó, Núria / Viera Sánchez, Ana / Vilà Miguel, Núria / Vilches Peña, Amparo / Zabala Vidiella, Antoni
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
12,50 €
11,88 €
8,80 €
8,36 €
Resum del llibre
Las ciencias en la escuela. Teorías y prácticas consta d’uns articles de fonamentació i d’una sèrie d’articles que recullen experiències diverses desenvolupades en centres escolars que aporten les diferents versions del què i el com ensenyar ciències a l’escola. Segons Hodson: Aprendre ciència: Adquirir coneixements científics i familiaritat amb alguna de les principals teories científiques. Aprendre sobre la ciència: Comprendre la naturalesa de la ciència i la pràctica científica, apreciar les relacions complexes entre ciència, tecnologia i societat. Fer ciència: Adquirir els coneixements i les capacitats d’investigació necessaris per investigar.