Capítol Las ciencias en la ESO desde la perspectiva de la alfabetización
RESUM CAPíTOL

Per què s’ensenya ciència als ciutadans? La ciència és un aprenentatge que han d’emprendre tots els ciutadans o només una part? I, en el context escolar, què entenem per competència científica? Quines capacitats ha de desenvolupar? Quins continguts ha de seleccionar? Quines estratègies ha d’emprar? Quines activitats ha de dissenyar? Aquests són alguns dels interrogants a què es respon en aquest capítol. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE