Capítol Las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es plantegen les qüestions següents: Quines característiques té el currículum de ciències per al món contemporani? No resulta redundant amb el currículum de Física i Química i el de Biologia i Geologia de batxillerat? Té sentit que sigui el mateix per als estudiants de la modalitat de ciències que per als de les modalitats d’arts i humanitats? Com podem desenvolupar-lo de manera que resulti interessant i útil per a uns i altres? També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

Llibre disponible per capítols
INDICE