Llibre Las competencias básicas Claves y propuestas para su desarrollo en los centros


FORMATS DISPONIBLES
22,50 €
21,38 €
15,80 €
15,01 €
Resum del llibre
En l’àmbit educatiu, la identificació de les competències bàsiques com a referent per a diferents marcs i contextos és l’exponent del tipus de propòsits i acords que avui resulten imprescindibles. Així doncs, partint de la convicció del valor de les competències per aconseguir quotes de qualitat i equitat millors, el llibre defensa que el seu desenvolupament no ha de deixar-se a l’atzar ni a la improvisació, de manera que la sistematització i planificació del treball competencial contribueixi a garantir-ne la projecció. En aquestes pàgines s’insisteix en la seva fonamentació, en les funcions que desenvoluparan les competències, en els vincles amb els elements curriculars, en la integració en els documents de centre i en les alternatives per al seu desenvolupament, el tractament per a cada competència bàsica, el seu concepte, el seu valor, les seves dimensions de contingut i les seves relacions amb les diferents àrees i matèries del currículum. Atent a les necessitats de centres i professors, aquest llibre aporta suggeriments pràctics i estratègies per desenvolupar les competències a infantil, primària i secundària.