Capítol Las competencias en la clase de historia: percepciones del alumnado sobre el proceso evaluador
RESUM CAPíTOL

L’avaluació és un procés en el qual no tan sols han d’intervenir els docents, sinó també l’alumnat. Les opinions i experiències que tinguin sobre l’avaluació en geografia i història poden servir per proposar estratègies, dissenyar instruments, elaborar proves, etc. que facilitin la seva comprensió i implicació, a fi de millorar els seus resultats acadèmics o desenvolupar el pensament crític, entre d’altres. En aquest sentit, el capítol que es presenta estudia les competències a la classe d’història des del punt de vista de les percepcions de l’alumnat sobre el procés avaluador.       FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre pretén donar a conèixer alguns resultats d’investigacions sobre l’ensenyament de la història i el desenvolupament de competències educatives. Per això, s’analitzen els processos de construcció d’identitats a partir de la identificació amb el territori, el patrimoni i els imaginaris col·lectius; així com la competència històrica en narratives d’estudiants i futurs docents; el disseny i l’experimentació d’instruments i recursos per a l’educació civicopolítica dels estudiants; i l’anàlisi de les pràctiques d’avaluació en la recerca d’alternatives coherents que tinguin en compte el desenvolupament de competències històriques i socials.


Llibre disponible per capítols
INDICE