Capítol Las competencias históricas en los procesos de evaluación: libros de texto y exámenes
RESUM CAPíTOL

Els resultats de diverses investigacions mostren una sèrie de deficiències en l’avaluació dels coneixements històrics a través dels llibres de text i els exàmens. Davant d’aquesta realitat, cal dissenyar i aplicar a les aules activitats i exàmens alternatius amb els quals es puguin avaluar coneixements històrics de tipus metodològic i formar l’alumnat en les competències històriques. Aquest capítol pretén analitzar les competències històriques en els processos d’avaluació a partir dels materials didàctics comentats.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre pretén donar a conèixer alguns resultats d’investigacions sobre l’ensenyament de la història i el desenvolupament de competències educatives. Per això, s’analitzen els processos de construcció d’identitats a partir de la identificació amb el territori, el patrimoni i els imaginaris col·lectius; així com la competència històrica en narratives d’estudiants i futurs docents; el disseny i l’experimentació d’instruments i recursos per a l’educació civicopolítica dels estudiants; i l’anàlisi de les pràctiques d’avaluació en la recerca d’alternatives coherents que tinguin en compte el desenvolupament de competències històriques i socials.


Llibre disponible per capítols
INDICE