Capítol Las competencias son la actuación eficiente en un contexto determinado
RESUM CAPíTOL

La competència, en l’àmbit de l’educació escolar, ha d’identificar el que necessita qualsevol persona per donar resposta als problemes a què s’enfrontarà al llarg de la seva vida. Per tant, la competència consistirà en la intervenció eficaç, en els diferents àmbits de la vida, mitjançant accions en les quals es mobilitzen, al mateix temps i de manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals i conceptuals.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €