Capítol Las creencias del profesorado en Euskadi y Navarra sobre la inclusión de la primera lengua del alumnado inmigrante en educación
RESUM CAPíTOL

L'objectiu d'aquesta recerca és conèixer les creences del professorat i futur professorat sobre la possible inclusió de la primera llengua de l'alumnat immigrant en els sistemes educatius d'Euskadi i Navarra. La base teòrica de l'estudi es consolida en l'enfocament integrador multilingüe denominat Focus on Multilingualism (Cenoz i Gorter, 2014; Gorter i Cenoz, 2017) i en el test BALLI (Horwitz, 1985). La primera noció teòrica entén i valora positivament les llengües del parlant multilingüe per a un aprenentatge més efectiu, que ajuda en la integració lingüística de la societat. La segona es refereix a l'enfocament metodològic adoptat en el disseny i recol·lecció de les creences del professorat. Certament, la importància del coneixement d'aquestes creences és primordial, ja que afavoreix una millor interpretació de la pràctica docent (Gilakjani i Sabouri, 2017) millorant així la qualitat educativa i la seva eficàcia (Borg, 2015).
La metodologia de l'estudi és quantitativa i recull les dades del professorat de primària (n= 418), futur professorat (n= 564) i professorat universitari (N= 126). Els resultats descriuen les creences sobre la inclusió de la llengua de l'alumnat immigrant en relació amb diferents variables i assenyalen diferents factors que poguessin ser rellevants en la seva inclusió en el paradigma educatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Una obra plural que planteja nous interrogants entorn dels reptes comunicatius que ens portin cap a un escenari social i educatiu més inclusiu. Els autors són referents en inclusió social, educació i comunicació i des de la seva experiència, reflexió i recerca, han contribuït a atorgar un gran valor afegit a aquest llibre. En definitiva, tenim entre mans un manual bàsic per a investigadors i professionals així com per a representants d'organismes institucionals i educatius que treballen amb l'objectiu de superar les barreres comunicatives amb la inclusió social i educativa com a teló de fons.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Las lenguas: de herramientas para la comunicación a herramientas para la inclusión
Parte II: La comunicación digital en clave de inclusión
Parte III: Prácticas inclusivas ante las barreras comunicativas
Parte IV: Retos inclusivos en los medios de comunicación