Capítol Las creencias del profesorado y la enseñanza de la lengua oral
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol tracta el tema de les destreses orals des de la perspectiva de les creences que tenen els professors sobre què és la llengua oral i sobre les dificultats per ensenyar-la i aprendre-la. S’exposen una sèrie de reflexions teòriques sobre el pensament del professorat i el seu concepte de l’assignatura de llengua, i sobre el concepte de llengua oral que tenen alguns professors formats en el corrent formalista de l’aprenentatge de la llengua. Així mateix, es planteja la necessitat que el professorat sigui conscient de les seves creences i reflexioni sobre la seva pròpia pràctica, per tal de construir propostes didàctiques coherents per a l’ensenyament i aprenentatge en l’educació primària i secundària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €