Capítol Las dificultades de aprencizaje: las matemáticas
RESUM CAPíTOL

Quan no s’aconsegueix ajustar l’ajuda educativa a les necessitats particulars de l’alumnat, s’incrementa la probabilitat que es produeixin dificultats d’aprenentatge. En aquest capítol es presenta una de les necessitats més rellevants: el coneixement matemàtic. S’hi analitza la naturalesa de les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques, especialment en el procés de solució de problemes, coneixements que ha de saber un orientador. Els orientadors han de ser experts en la prevenció d’aquest tipus de dificultats, cosa que vol dir que han de poder assessorar els docents en els principis psicopedagògics subjacents en l’ensenyament d’aquests aprenentatges.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE