Capítol Las disciplinas ausentes en la enseñanza obligatoria
RESUM CAPíTOL

Hi ha moltes problemàtiques que es podrien abordar des de l’escola, com el racisme, la desigualtat entre sexes, la crisi econòmica, etc. Tanmateix, al món escolar, les disciplines d’ensenyament existent són les importants, discriminant del currículum altres de considerades absents en l’ensenyament obligatori, com la psicologia i la psicoanàlisi, la sociologia, les ciències polítiques i econòmiques, el dret, la criminologia i l’arquitectura i urbanisme. Aquest capítol se centra en les disciplines absents i els coneixements que comporten, tan útils per a la vida com oblidats al currículum.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte