Capítol Las disciplinas establecidas centradas en un campo de saber
RESUM CAPíTOL

Durant l’escolaritat bàsica obligatòria la major part de sistemes escolars presenten disciplines que comprenen una sèrie de coneixements que poden preparar per a la vida o per a estudis superiors. En aquest capítol es recullen aquestes disciplines, que pertanyen als programes i currículums formals, i s’analitzen els continguts de cadascuna d’elles (biologia, química, física, matemàtiques, literatura, filosofia, història, geografia, informàtica, llengües) en relació amb la vida i, així mateix, també els coneixements que els joves requereixen i necessiten per viure en aquesta societat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte