Capítol Las dos misiones de la escuela
RESUM CAPíTOL

Malgrat que en la major part de països, actualment, hi ha un únic sistema educatiu que unifica tots els nens i nenes en una mateixa escola, al llarg de la història sempre hi ha hagut dos sistemes de formació diferents, però coexistents, un encarat a la instrucció elemental de la classe popular, i un altre de formació de qualitat per a la burgesia. Totes dues classes socials mantenen interessos i visions diferents sobre l’escola unificada i, per això, aquest capítol recull el doble conflicte d’interessos (relatiu al nivell i als continguts) a què s’enfronten. Poden conviure totes dues visions de l’escola?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte