Capítol Las educaciones
RESUM CAPíTOL

A diferència de les disciplines d’ensenyament, les educacions pretenen proporcionar un desenvolupament de l’alumne com a persona, centrant-se en les seves actituds, els seus valors, les seves competències i la seva identitat. Aquest capítol presenta educacions que preparen per a les pràctiques físiques, musicals, artístiques, o per a altres pràctiques en el camp de la salut, la ciutadania, el consum, etc. Els coneixements, també existents en aquest tipus d’educacions, queden a un segon pla i al servei de les competències, més connectades amb l’acció i la vida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte