Capítol Las escuelas taller de Gijón: una arquitectura organizativa al servicio de la inserción sociolaboral
RESUM CAPíTOL

L’arquitectura organitzativa de les escoles taller de Gijón, amb les seves potencialitats i limitacions, és objecte d’atenció del capítol següent. Mitjançant la metàfora arquitectònica, i des de la perspectiva dels professionals participants, es revisen les finalitats i l’estructura de gestió d’aquesta modalitat formativa. D’aquesta forma, es revela un model de formació propi i eficaç capaç de respondre a les necessitats integrals de la joventut amb la meta de la seva qualificació professional i inserció laboral. La descripció dels aspectes clau del programa pedagògic de les escoles taller permet plantejar una sèrie de reflexions i reptes a què s’enfronten.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE