Capítol Las escuelas y las aulas inclusivas son imprescindibles para configurar una sociedad sin exclusiones.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborden les escoles amb una orientació inclusiva com a representació de l’espai més eficaç per combatre les actituds discriminatòries, crear comunitats d’acollida, construir una societat inclusiva i assolir l’educació per a tothom. L’escola inclusiva és el punt de partida per treballar amb profunditat l’aprenentatge cooperatiu i aprendre plegats alumnes diferents. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE