Capítol Las estrategias de enseñanza
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol abordem les estratègies d’ensenyament a l’aula de música. Es descriuen i s’analitzen una sèrie de tècniques que, utilitzades amb prou oportunitat i habilitat, permeten concretar les accions que, des d’una idea global de mètode, uneixen l’última baula que connecta el que és ensenyar amb el que és aprendre.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE