Capítol Las estructuras cooperativas aseguran la interacción entre los estudiantes de un equipo.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol veurem que l’aprenentatge cooperatiu és un recurs molt útil per a la interacció entre els estudiants. Hi ha equips que funcionen i d’altres que al cap d’un temps no saben treballar d’aquesta manera. Tot i això, hi ha una sèrie d’elements que ens permetran fer servir eficaçment estructures cooperatives que fomentin la interacció entre els alumnes. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE