Capítol Las familias con hijos con altas capacidades
RESUM CAPíTOL

Quan uns pares descobreixen que el seu fill és potencialment superdotat tenen por de no estar prou preparats per afrontar l’educació del seu fill. En aquest sentit, el paper dels educadors i el centre escolar és indispensable per donar una resposta educativa adequada i suport a les famílies amb fills amb altes capacitats. Aquest capítol se centra en el paper que exerceixen les famílies en aquesta situació, així com en la col·laboració i suport entre escola i família per tal de facilitar i orientar els pares respecte a l’escolarització dels seus fills.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Un dels reptes pendents a la nostra societat: donar una resposta adequada a l'alumnat amb altes capacitats. L'escola inclusiva ha d'oferir a aquest infant/jove oportunitats educatives perquè desenvolupi el seu potencial i el seu talent. Els autors d'aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l'alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l'aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la collaboració família-escola-entorn propers.

Llibre disponible per capítols
INDICE