Capítol Las familias también cuentan
RESUM CAPíTOL

No podem parlar d’educació sense tenir en compte el paper que tenen les famílies en l’escolarització dels més petits. El context familiar s’ha de situar dins del procés d’ensenyament-aprenentatge que des de l’escola acompleixen els educadors. La relació entre família i escola és el tema que desenvolupem a continuació, tenint en compte les dificultats i els canvis que han anat experimentant els dos agents educatius, així com també la valoració de les propostes que s’ofereixen per facilitar la comunicació i cooperació entre ells.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.

Llibre disponible per capítols
INDICE