Capítol Las fuentes primarias son idóneas para fundamentar la enseñanza-aprendizaje de la historia en una persoectiva científica
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, l’autor aborda les fonts primàries com a element idoni per fonamentar l’ensenyament-aprenentatge de la història des d’una perspectiva científica. Tracta específicament les fonts objectuals, les arquitecturals i artefactuals, les arqueològiques, les textuals, les iconogràfiques i cartogràfiques i les artístiques. Així mateix, planteja la resposta als interrogants següents: Què entenem per fonts primàries? Quin tipus d’informació ens poden subministrar aquestes fonts primàries? Com les podem fer servir a l’aula?FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE