Capítol Las fuentes secundarias nos ofrecen información sintética y elaborada sobre el pasado
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l’autor aborda les fonts secundàries com a element que ens ofereix informació sintètica i elaborada. Tracta diferents fonts com ara els estudis i investigacions, la cartografia, els mapes i atles, la cronologia, les novel·les, contes i llegendes, el cinema i les reconstruccions hipotètiques. Així mateix, planteja la resposta als interrogants següents al voltant de les fonts secundàries: Què entenem per fonts secundàries? Com podem identificar-les? Quins aspectes del passat ens ajuden a conèixer?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE