Capítol Las habilidades lingüísticas
RESUM CAPíTOL

Què és escoltar? Cal ensenyar a parlar? Com cal desenvolupar la comprensió lectora? Què és escriure? Aquest capítol planteja la resposta a aquests i altres interrogants a l’entorn de les habilitats lingüístiques, incidint en conceptes com el coneixement i ús de la llengua, les competències lingüística, comunicativa i pragmàtica, i els enfocaments comunicatius o les habilitats orals i escrites, entre d’altres.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Un manual de didáctica de la lengua para el profesorado de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años). Con una perpectiva moderna, global y práctica y un lenguaje coloquial, responde a preguntas como éstas: ¿Cuáles son los objetivos y los contenidos del área de lengua en tercero? ¿Y para el ciclo 14-16 años? ¿Qué procedimientos, qué conceptos y qué valores puedo trabajar en clase? ¿Qué relación tiene con el proyecto lingüístico de centro? ¿Qué papel tiene la literatura, la sociolingüística o los medios de comunicación en la clase de lengua? ¿Con qué técnicas puedo trabajarlos?


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Planteamiento general
II Parte: Objetivos y contenidos